... CESTY EXISTUJÍ

Služby

 

       Grantové  poradenství  s  administrativním  servisem

       ___________________________________________

 

1.

Konzultace - analýza místních potřeb a předpokladů pro získání dotace, stanovení postupu a strategie

2.

Návrh Smlouvy o dílo s cenovou kalkulací služeb

3.

Vypracování projektu s žádostí o poskytnutí dotace vč. zajištění veškerých povinných příloh a listin k podpisu žadatelem, řádné podání

4.

Zajištění koordinace na projektu zainteresovaných subjektů

5.

Průběžný dohled nad administrací projektu, cenový marketing, ev. zajištění výběrových řízení, případná změnová hlášení, součinnost při kontrolách SZIF

6.

Příprava podkladů pro žádost o proplacení dotace (vyúčtování), vypracování a podání žádosti

Vyhledávání

Ideaart © 2010-11

TOPlist