... CESTY EXISTUJÍ

Úvodem

 

Řada oborů lidské činnosti souvisejících s životem a podnikáním na venkově (obce do 2000 obyv.) splňuje podmínky pro získání dotací z fondů Evropské unie. Peníze přiděluje Státní zemědělský investiční fond v rámci fungujícího PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Jsou podporovány aktivity a podnikatelské záměry na zkvalitnění života         v obcích, budování infrastruktury, lesní a zemědělskou činnost, technické vybavení, výstavbu, podporu turistického ruchu a j.  Podívejte se na  SEZNAM PODPOROVANÝCH AKTIVIT PRO  r. 2011-13 

Podmínkou je předložení konkrétního projektu a žádosti o dotaci, závazným pravidlům podléhá i administrativa v průběhu vlastní akce. K finančním prostředkům tedy cesty existují a naše služby je mohou zpřístupnit i Vám.

 

***

Pokud chcete získat dotaci na Vaší činnost, pak v zájmu kvalitní přípravy, vypracování projektu a včasného vyřízení všech náležitostí je třeba kontaktovat nás (nezávazně) CO NEJDŘÍVE !

Aktuality

NEPŘEHLÉDNĚTE

03.01.2011 09:00
Harmonogram příjmu žádostí v r. 2011    
>>

Úspěšné projekty

28.10.2010 11:13
Historie schválených žádostí o dotaci z Programu...
>>

Vyhledávání

Ideaart © 2010-11

TOPlist